Nieuws

Maand:
Jaar:

Convenant Recycling

Het in het afgelopen jaar ontwikkelde Convenant Meer en Betere Recycling heeft een stevige lading gekregen, die voor de recyclingsector een positieve impact zal moeten krijgen. Inbreng vanuit diezelfde recyclingsector wordt zonder meer verwacht. Dit Convenant is voor de bedrijfsstrategie van alle recyclingbedrijven van groot belang. Ondertekeningen zal naar verwacht zal op 16 maart bij Van Werven te Biddinghuizen plaatsvinden door Staatssecretaris Mansveld en de branches BRBS Recycling, FHG, NVRD en de VA.

26 februari 20151296 x bekeken

CE markering en Beoordelingsrichtlijnen

Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de kwaliteitsborging voor producten die onder Europese geharmoniseerde kwaliteitsnormen vallen. Zo ook voor recyclinggranulaten. De BRL 2506 is hiervoor gesplitst in onderdelen en het belang van de prestatieverklaring (DoP) is toegenomen. De omschakeling bij de leden van BRBS Recycling lijkt goed te zijn verlopen. Zaak is om de kwaliteit, die afnemers gewend waren van de sector te ontvangen, op niveau te houden. Hiervoor zijn ‘boven DoP’ uitstijgende eisen noodzakelijk. Door BRBS Recycling zullen de ze eisen in een iets andere vorm worden gegoten, waardoor jaren ervaring in kwaliteitsborgen behouden blijft.

26 februari 20151016 x bekeken

Einde afvalstatus recyclinggranulaat een feit

De Regeling ter vaststelling van de einde-afval status van recyclinggranulaat is op 6 februari in de Staatscourant verschenen. Vanaf 7 februari is deze van kracht. In goede samenwerking tussen BRBS Recycling en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is deze regeling tot stand gekomen. Een opsteker voor de recyclingsector, maar ook voor de betonindustrie, die nu zonder administratieve belemmeringen recyclinggranulaat in beton kunnen toepassen.

26 februari 20151165 x bekeken