Nieuws

Maand:
Jaar:

Recyclingsymposium 2015

Het Recyclingsymposium 2015 wordt gehouden op woensdag 4 november in de Evenementenhal te Gorinchem.Het thema: De circulaire stad als businesscase, winst voor milieu en maatschappijVooraanstaande sprekers vanuit overheid en bedrijfsleven nemen u mee langs actuele onderwerpen zoals Urban mining, Circulaire economie, De Milieustraat en VANG.De hele recyclingketen is vertegenwoordigd.Het recyclingsymposium is gratis voor FHG leden. Als u niet bent aangesloten bij één van de organiserende partijen bedragen de kosten € 100,- excl. BTW per persoon.Voor meer informatie, programma, sprekers en inschrijven zie www.recyclingsymposium.nl

21 september 20151022 x bekeken

Afvalstoffenbelasting

Per 1 juli 2015 zal ook op geëxporteerd te verbranden afval een belasting worden geheven, zie brief staatssecretaris Wiebes. De belasting geldt voor beschikkingen die na 1 juli 2015 zijn afgegeven en wordt achteraf in rekening gebracht op de aangevraagde tonnen. Secundaire brandstoffen vallen nu ook onder deze voorlopige regeling. BRBS Recycling heeft dan ook het initiatief genomen samen met VA een brief aan Wiebes te sturen, waarin expliciet om aanpassing wordt gevraagd. In overleg met het ministerie van Financiën heeft BRBS Recycling op 26 juni jl. aangegeven welke hiaten er in de huidige voorlopige regeling zitten, die op afzienbare tijd dienen te worden opgelost. BRBS Recycling is uitgenodigd hier mee invulling in te geven, zie notitie.Bron: www.brbs.nl

16 juli 20151057 x bekeken