Nieuws

Maand:
Jaar:

BRBS Recycling eerste voorzitter MeBR (onderdeel VANG-beleid)

Nu Mansveld op 16 maart 2015 het Convenant Meer en Betere Recycling heeft ondertekend, is ook een stevige beheersorganisatie vastgesteld. Noodzakelijk voor een dergelijke omvangrijke operatie met 28 acties en een looptijd van 10 jaar. Er is een stuurgroep met de convenantpartners ingesteld, die wordt ondersteund door een door RWS Leefomgeving ingesteld secretariaat, dat alle acties en projecten nauwlettend volgt op kwaliteit, voortgang en samenhang. Elke actie kent een trekker en klankbordgroep met een grote mate van zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheid.

30 april 20151316 x bekeken

Drankenkartons bij oudpapier niet duurzaam

Het standpunt van de VNG dat gemeenten de keuzevrijheid moeten hebben om drankenkartons samen met oudpapier in te zamelen staat haaks op de beleidsdoelstellingen voor de circulaire economie en duurzaamheid. In een vandaag uitgebracht persbericht waarschuwt de Stichting PRN gemeenten voor de gevolgen.

5 maart 20151052 x bekeken

Herclassificatie lood uitgesteld.

De EU was van plan maximaal 0,03% lood in alle vaste metalen en legeringen toe te staan. Hogere concentraties zouden een bedreiging vormen voor de gezondheid van mensen die de legeringen produceren of bewerken. Daarom is de EU van mening dat deze metalen bij een hogere concentratie als gevaarlijke stof moeten worden gelabeld.

4 maart 20151022 x bekeken