Afval- en recyclingsector stuurt brandbrief aan Staatssecretaris van Financiën

De afval- en recyclingsector heeft in een brandbrief bezwaar aangetekend tegen fiscale maatregelen die niet voldoende bijdragen aan vergroening, maar slechts de staatskas spekken.

De afval- en recyclingsector verzet zich tegen de herintroductie van de afvalstoffenbelasting.
In een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën vragen Vereniging Afvalbedrijven, BRBS Recycling, NVPG, FHG, VERAS en TLN aandacht voor de inconsistentie van het beleid die grote gevolgen heeft voor de mondiaal vooroplopende Nederlandse industrie.
De partijen adviseren hem bij de keuze voor de vormgeving van de afvalstoffenbelasting in 2015 aan te sluiten op de doelstellingen van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van zijn collega Mansveld van Milieu.

In het Herfstakkoord van 2013 heeft het kabinet besloten om een afvalstoffenbelasting op storten in te voeren. Doel van deze belastingmaatregel is vergroening. Ook moet het de staatskas in 2014 vijfentwintig miljoen euro opleveren en in 2015 honderd miljoen euro. 
De sector heeft direct tegen de herinvoering van de stortbelasting geageerd. Ook de Tweede Kamer en het kabinet hebben geconstateerd dat de maatregel niet het gewenste resultaat heeft. In reactie hierop heeft de staatssecretaris van Financiën besloten onderzoek te doen naar een alternatief voor de afvalstoffenbelasting.

De afval- en recyclingsector verzet zich tegen maatregelen die niet voldoende vergroenend zijn en die in feite gericht zijn op het genereren van inkomsten voor de staatskas. Het afschaffen en daarna opnieuw invoeren van de stortbelasting in 2012 respectievelijk 2014, en het vervolgens willen treffen van andere maatregelen in 2015, schaadt de economische potentie van de sector. Inspanningen van overheid en sector moeten gericht zijn op langetermijnmaatregelen die bijdragen aan de realisatie van de circulaire economie. 
De belastingmaatregel blijkt echter een politieke realiteit. De afval- en recyclingsector pleit daarom voor het aansluiten op de doelstellingen van het programma VANG en daarmee op het belasten van het ontstaan van restafval bij burgers en bedrijven in Nederland. Deze belasting draagt bij aan vergroening: het stimuleert bedrijven, burgers en gemeenten om afval beter te scheiden zodat het gerecycled kan worden. De belasting wordt voor in de keten gelegd en de internationale concurrentiepositie van de totale keten blijft onaangetast. 

Brandbrief afval- en recyclingbranche aan Staatssecretaris Wiebes.

Gepubliceerd op:   5 mei 2014 2690 x bekeken