Organisatie

De Federatie Herwinning Grondstoffen is een bundeling van 8 brancheverenigingen, welke actief zijn in de recycling. De meeste van deze brancheverenigingen tellen op hun beurt een aantal in het algemeen (grotere) bedrijven, die zich bezig houden met recuperatie: inzamelen, demontage, sorteren, bewerken, reinigen en recycling. In het algemeen reststoffen voor product- of materiaalhergebruik geschikt maken. 

De F.H.G.-bedrijven hebben een groot deel van de recuperatiemarkt, welke “piramidaal” is opgebouwd, in Nederland in handen.
De bedrijven binnen de F.H.G. hebben een commercieel doel; dat daarbij het milieu een goede dienst wordt bewezen is een zeer goede zaak, maar het dient eerlijk gezegd: dit was niet het (hoofd)doel. De meeste branches dateren nog uit een tijd dat er in het geheel nog geen sprake was van specifieke zorg voor het milieu.

Doelstellingen FHG:

  • uitvoering milieu- en recyclingbeleid op basis van de Ladder van Lansink;
  • stimuleren van hergebruik van 'afvalstoffen' als product en/of materiaal;
  • stimuleren recycling boven laagwaardigere toepassingen als verbranden en storten;
  • erkenning recyclingmaterialen als belangrijke secundaire grondstoffen in plaats van afvalstoffen.

 

Gepubliceerd op:  25 oktober 2013 2617 x bekeken
Leden van de Federatie Herwinning Grondstoffen