VHT

Contact: De heer R. Ferrari
Laan van Nieuw Oost Indië 131-G
2593 BM Den Haag
Nederland
Tel.: 070 - 312 39 19

De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) komt op voor de belangen van ondernemingen in de textielherwinningsindustrie. De VHT streeft naar het verduurzamen van de textielketen om een zo hoog mogelijke kwantiteit en kwaliteit in de gescheiden inzameling en hergebruik van textiel te bewerkstelligen. De VHT is van mening dat een vrije, gezonde markt voor herbruikbaar textiel de basis vormt voor deze noodzakelijke verduurzaming. Een markt waar professionele partijen vrij kunnen handelen in herbruikbaar textiel, zonder daarbij onnodig belemmerd te worden door onpraktische en onnodige wetten en regels. Herbruikbaar textiel is een waardevolle grondstof, die als zodanig erkent en behandeld dient te worden, ook op Europees niveau.

Gepubliceerd op:  30 augustus 2013 2355 x bekeken