Nieuws

Maand:
Jaar:

FNOI INFO als digitaal magazine

Onder het motto “nieuw formaat, meer bereik” heeft de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie onlangs vol trots haar eerste digitale magazine gepubliceerd. De FNOI heeft er voor gekozen de FNOI INFO, die voorheen als papieren uitgave verscheen, voortaan als online magazine te publiceren. Deze digitale vorm is flexibel en biedt mogelijkheden om bestanden en filmpjes te koppelen. Tevens is dit formaat zeer gebruiksvriendelijk door de duidelijke weergave op PC,Telefoon en Tablet.Door het verspreiden van de FNOI INFO te vergemakkelijken, hoopt de FNOI het bereik te vergroten. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de stem van de oudpapierbranche verder reikt.Ga naar www.fnoiinfo.nl voor de eerste uitgave van het FNOI INFO Online Magazine.

30 april 20151556 x bekeken

BRBS Recycling eerste voorzitter MeBR (onderdeel VANG-beleid)

Nu Mansveld op 16 maart 2015 het Convenant Meer en Betere Recycling heeft ondertekend, is ook een stevige beheersorganisatie vastgesteld. Noodzakelijk voor een dergelijke omvangrijke operatie met 28 acties en een looptijd van 10 jaar. Er is een stuurgroep met de convenantpartners ingesteld, die wordt ondersteund door een door RWS Leefomgeving ingesteld secretariaat, dat alle acties en projecten nauwlettend volgt op kwaliteit, voortgang en samenhang. Elke actie kent een trekker en klankbordgroep met een grote mate van zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheid.

30 april 20152017 x bekeken

Drankenkartons bij oudpapier niet duurzaam

Het standpunt van de VNG dat gemeenten de keuzevrijheid moeten hebben om drankenkartons samen met oudpapier in te zamelen staat haaks op de beleidsdoelstellingen voor de circulaire economie en duurzaamheid. In een vandaag uitgebracht persbericht waarschuwt de Stichting PRN gemeenten voor de gevolgen.

5 maart 20151591 x bekeken