Nieuws

Maand:
Jaar:

Herclassificatie lood uitgesteld.

De EU was van plan maximaal 0,03% lood in alle vaste metalen en legeringen toe te staan. Hogere concentraties zouden een bedreiging vormen voor de gezondheid van mensen die de legeringen produceren of bewerken. Daarom is de EU van mening dat deze metalen bij een hogere concentratie als gevaarlijke stof moeten worden gelabeld.

4 maart 20151590 x bekeken

Erkend Duurzaam

Aantoonbaar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds vaker gevraagd door de klanten van metaalrecyclingbedrijven.

4 maart 20151609 x bekeken

Convenant Recycling

Het in het afgelopen jaar ontwikkelde Convenant Meer en Betere Recycling heeft een stevige lading gekregen, die voor de recyclingsector een positieve impact zal moeten krijgen. Inbreng vanuit diezelfde recyclingsector wordt zonder meer verwacht. Dit Convenant is voor de bedrijfsstrategie van alle recyclingbedrijven van groot belang. Ondertekeningen zal naar verwacht zal op 16 maart bij Van Werven te Biddinghuizen plaatsvinden door Staatssecretaris Mansveld en de branches BRBS Recycling, FHG, NVRD en de VA.

26 februari 20151686 x bekeken