Nieuws

Maand:
Jaar:

Afvalstoffenbelasting

Per 1 juli 2015 zal ook op geëxporteerd te verbranden afval een belasting worden geheven, zie brief staatssecretaris Wiebes. De belasting geldt voor beschikkingen die na 1 juli 2015 zijn afgegeven en wordt achteraf in rekening gebracht op de aangevraagde tonnen. Secundaire brandstoffen vallen nu ook onder deze voorlopige regeling. BRBS Recycling heeft dan ook het initiatief genomen samen met VA een brief aan Wiebes te sturen, waarin expliciet om aanpassing wordt gevraagd. In overleg met het ministerie van Financiën heeft BRBS Recycling op 26 juni jl. aangegeven welke hiaten er in de huidige voorlopige regeling zitten, die op afzienbare tijd dienen te worden opgelost. BRBS Recycling is uitgenodigd hier mee invulling in te geven, zie notitie.Bron: www.brbs.nl

16 juli 20151565 x bekeken

Lancering BRL Bouwprojecten met duurzaam beton

Binnen het Netwerk Betonketen vallen een 10-tal in verschillende regio’s actieve betonketens. Hoofddoelstelling hiervan is het aanjagen van projecten waar recyclinggranulaat in beton wordt toegepast. BRBS Recycling is partner van dit al enige jaren bestaande initiatief. Op 1 mei 2015 is vanuit dit gremium de zogenaamde BRL Bouwprojecten met duurzaam beton gelanceerd. Hiermee worden (overheids-)opdrachtgevers ontzorgd bij controles van projecten waar recyclinggranulaat in beton is voorgeschreven. Tevens is in dit verband een moederbestek ontwikkeld, waarmee het voor opdrachtgevers een stuk eenvoudiger wordt om recyclinggranulaat in beton voor te schrijven.Bron: www.brbs.nl

16 juli 20151648 x bekeken

Robert van Notten nieuwe voorzitter StiMo

Robert van Notten is onlangs Johan Hanegraaf opgevolgd als voorzitter van de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo). De Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) is in september 2014 opgericht als platform voor de materiaalorganisaties in het verpakkingendossier.

30 april 20152571 x bekeken