Afvalstoffenbelasting

Per 1 juli 2015 zal ook op geëxporteerd te verbranden afval een belasting worden geheven, zie brief staatssecretaris Wiebes. De belasting geldt voor beschikkingen die na 1 juli 2015 zijn afgegeven en wordt achteraf in rekening gebracht op de aangevraagde tonnen. Secundaire brandstoffen vallen nu ook onder deze voorlopige regeling. BRBS Recycling heeft dan ook het initiatief genomen samen met VA een brief aan Wiebes te sturen, waarin expliciet om aanpassing wordt gevraagd. In overleg met het ministerie van Financiën heeft BRBS Recycling op 26 juni jl. aangegeven welke hiaten er in de huidige voorlopige regeling zitten, die op afzienbare tijd dienen te worden opgelost. BRBS Recycling is uitgenodigd hier mee invulling in te geven, zie notitie.

Bron: www.brbs.nl

Gepubliceerd op:  16 juli 2015 1458 x bekeken