BRBS Recycling eerste voorzitter MeBR (onderdeel VANG-beleid)

Nu Mansveld op 16 maart 2015 het Convenant Meer en Betere Recycling heeft ondertekend, is ook een stevige beheersorganisatie vastgesteld. Noodzakelijk voor een dergelijke omvangrijke operatie met 28 acties en een looptijd van 10 jaar. Er is een stuurgroep met de convenantpartners ingesteld, die wordt ondersteund door een door RWS Leefomgeving ingesteld secretariaat, dat alle acties en projecten nauwlettend volgt op kwaliteit, voortgang en samenhang. Elke actie kent een trekker en klankbordgroep met een grote mate van zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheid.

Het voorzitterschap rouleert tussen de convenantpartners, waarbij BRBS Recycling in de persoon van Max de Vries de eerste voorzitter zal leveren, die leiding geeft aan het totale proces van acties onder Meer en Betere Recycling.
Als branchevereniging van de recyclingsector in den brede ziet BRBS Recycling het als haar taak het VANG-beleid Meer en Betere Recycling van Mansveld een goede start mee te geven. Daarnaast wil BRBS Recycling enkele accenten leggen op onder meer een intensievere koppeling met het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval, open communicatie met de markt en efficiëntie.

Gepubliceerd op:  30 april 2015 1901 x bekeken