Circulaire Economie: gewoon doen

Circulaire Economie: gewoon doen
Tijdens de Recyclingbeurs vond het Recyclingsymposium 2014 plaats. Dit symposium was georganiseerd door BRBS Recycling, Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) en de NVRD. Dit jaar was het thema van het symposium: ‘Circulaire Economie – samen doen’.

Onder het dagvoorzitterschap van voormalig Tweede Kamerlid, Marieke van der Werf, gaven enkele toonaangevende sprekers hun visie op de Circulaire Economie.

Historicus Willem van t Geloof nam aan de hand van historische plaatjes en beelden van Polygoon journaals de aanwezigen mee in de geschiedenis van afval en recycling. Hij constateerde dat hygiënische redenen ons in eerste instantie van de circulaire economie hadden afgebracht, en pas in tweede instantie de intrede van de consumptiemaatschappij. Nu is echter de tijd om die lijn weer op te pakken.

Chris Kuijpers, DG van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, benadrukte het belang van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in het “Van Afval naar Grondstof”-programma. Alleen op die manier kunnen de ambitieuze doelstellingen van het VANG programma worden gehaald.

Rob Schram, directeur Reinigingsbedrijf Midden Nederland, toonde aan dat een slimme combinatie van bronscheiding bij de burger en nascheiding leidt tot een optimale recycling van grof huishoudelijk afval.

René Plaggenburg, directeur van Dusseldorp Recycling, wees er op dat reeds in de bouwfase dient te worden nagedacht over de mogelijkheden tot hergebruik en recycling. Meer zuivere materialen en minder composieten was zijn pleidooi. Ook waarschuwde hij dat om te kunnen komen tot innovatie er wel marge moet worden gemaakt. Dat is nu bij veel bedrijven niet het geval.

De Innovatieprijs 2014, uitgereikt door Recycling Magazine Benelux, viel te beurt aan de Belgische onderneming Reprocover. Deze onderneming weet thermoplastische composieten weer te recyclen in hoogwaardige nieuwe composieten.

In de paneldiscussie aan het slot werden de voorzitters van NVRD, BRBS Recycling en de FHG door dagvoorzitter Van der Werf bevraagd over de kansen en uitdagingen van het programma VANG. 

FHG-voorzitter Ton Holtkamp, noemde tijdens die discussie het essentieel voor het behalen van de ambitieuze doelstellingen van VANG, dat er een focus komt op ‘design for recycling’. Ook moet er veel meer afstemming plaatsvinden over de kwaliteit van recyclables. Vaak wordt vergeten dat wij inzamelen om te kunnen recyclen…

Gepubliceerd op:   8 oktober 2014 2170 x bekeken