Grondstoffenlabel

Op aangeven van De Groene Zaak is door IenM een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een grondstoffenlabel.

Doelstelling was te bezien of een label, waarmee de producenten de samenstelling van hun producten kenbaar moeten maken, een geschikt instrument zou kunnen zijn in de transitie naar de circulaire economie. Het conceptrapport dat op 28 mei 2014 met BRBS Recycling en andere stakeholders besproken wordt, geeft nog geen duidelijkheid. BRBS Recycling ziet wel aanknopingspunten voor een Grondstoffenprestatieladder, waarmee de samenstelling van gebruiksgoederen beïnvloed en recycling sterk gestimuleerd wordt.

Bron: http://www.brbs.nl/nieuws/3dbcaa8e/45/actueel

Gepubliceerd op:  26 mei 2014 1641 x bekeken