Kabinetsreactie op transitieagenda's Circulaire Economie

Op 27 augustus jl. heeft de FHG een brief verstuurd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Van Veldhoven n.a.v. de aangeboden Transitieagenda’s Circulaire Economie en haar reactie hierop namens het kabinet van 29 juni jl.

Onze reactie op de Transitieagenda’s Circulaire Economie en de kabinetsreactie sluit aan op onze brief die op 2 maart jl. aan de Kamer verstuurd is met een reactie op het LAP3, als pijler voor de overgang naar een Circulaire Economie (en aan de orde gesteld tijdens het AO van 15 maart 2018).

De FHG is van mening dat de staatssecretaris met haar reactie op de Transitieagenda’s een aantal eerder door ons aangehaalde kritiekpunten nu met kracht heeft benoemd.
In bijgevoegde brief pleit de FHG echter nadrukkelijk voor een meer integrale visie en aanpak van met name de belemmeringen voor de circulaire economie. Daar zijn nog essentiële stappen te maken. Enkele voorbeelden hiervan vindt u in onze brief.

Gepubliceerd op:   4 september 2018 3004 x bekeken