Ketenbeleid en erkenning hoogwaardige recyclingstromen als secundaire grondstof

De FHG roept in haar input voor een Circulair Materialenplan (CMP1) het ministerie van IenW op om zich niet blind te staren op de hoogste treden van de afvalhiërarchie, maar nu eerst de randvoorwaarden te creëren voor het optimaliseren van de recyclingtrede. Zet in op ketenbeleid en erkenning van hoogwaardige recyclingstromen als ‘secundaire grondstof’.

Het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair Materialenplan (CMP1). Zo kondigde staatssecretaris Van Veldhoven aan in een Kamerbrief eind januari jl.
Het LAP beperkt zich tot de achterkant van de keten. Het CMP1 moet sturing geven in de gehele keten om de Circulaire Economie te realiseren.

Tot 10 juli kon input worden gegeven hoe het CMP1 zou moeten worden vormgegeven. Het ministerie denkt hierbij met name aan sturing op preventie en levensduurverlenging.
In haar reactie maakt overkoepelend recyclingplatform, Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG), duidelijk dat aandacht voor hoogste treden in de afvalhiërarchie belangrijk is, maar dat de transitie naar de Circulaire Economie veel meer gebaat is bij het creëren van de juiste randvoorwaarden voor het optimaliseren van de ‘recyclingtrede’. De FHG constateert dat we van dit laatste steeds verder verwijderd raken, en overheidsbeleid daar mede debet aan is.

Naar de mening van de FHG moet CMP1 invulling geven aan het ‘all actors’ principe. Daar hoort de afvalfase bij, maar veelal in combinatie met maatregelen en beleid voor de gehele keten. Aanvullend op wat in het huidige LAP3 staat moet daarom beleid worden ontwikkeld dat toeziet op de volgende aspecten:

  1. Circulair productontwerp (design voor reuse, recycling & safety)
  2. Productie met toepassing van secundaire grondstoffen
  3. Bronscheiding recyclingstromen/inzamelstructuur gericht op kwaliteit van de ingezamelde secundaire grondstoffen
  4. Erkenning van hoogwaardige recyclingstromen als secundaire grondstof door deze te ontdoen van lasten en restricties als gevolg van het afvalbegrip en toepasselijke afvalstoffenregelgeving


De volledige reactie van de FHG vindt u hier.

Gepubliceerd op:  12 juli 2021 2235 x bekeken