LAP3, nog te zwakke pijler voor de Circulaire Economie

Overkoepelend recyclingplatform FHG roept Tweede Kamerleden op om tijdens het AO op 15 maart 2018 bij de staatssecretaris Van Veldhoven erop aan te dringen dat LAP3 op essentiële punten wordt aangepast in overleg met de recyclingketen. De waarde van LAP3 als pijler voor de totstandkoming van de Circulaire Economie is in de huidige vorm onvoldoende.

Het nieuwe Landelijk Afvalbeheer Plan moet één van de pijlers vormen voor de overgang naar de Circulaire Economie.

Naar de mening van de FHG schiet LAP3 hierin echter nog te kort. In haar zienswijze op het ontwerp-LAP had de FHG het ministerie op deze tekortkomingen gewezen. In het definitieve LAP zijn deze tekortkomingen niet bijgesteld. Een groot aantal commentaarpunten is op formele gronden zelfs niet in behandeling genomen, omdat de commentaren geen betrekking hadden op teksten die door het ministerie zijn aangemerkt als ‘kern van het beleid’. Met deze formele argumentatie zijn inspraakreacties buiten beschouwing gelaten, ook als de LAP3-teksten en inspraakreacties wel direct de kern raken van de Circulaire Economie. De waarde van LAP3 als pijler voor de totstandkoming van de Circulaire Economie is hierdoor gereduceerd.

Belangrijke kritiekpunten van de FHG zijn onder meer: productontwerp, waar in LAP3 nauwelijks aandacht aan wordt besteed en het belang van de kwaliteit van ingezamelde recyclingstromen, en niet slechts de ingezamelde hoeveelheden. Kwaliteit bepaalt immers de mogelijkheden tot hergebruik en recycling. Dat is de kern van waar het bij recycling en de Circulaire Economie om draait. Het is essentieel dat die thema’s een prominente plek krijgen in LAP3. De volledige brief aan de Tweede Kamerleden vindt u hier.

Gelet op het belang van de totstandkoming van de Circulaire Economie verwacht de FHG dat haar brief en LAP3 als onderwerp niet verloren raken tijdens het AO van 15 maart tussen al het geweld rond statiegeld….

Gepubliceerd op:  12 maart 2018 3058 x bekeken