Nationaal Recycling Congres 2020: recycling kan en moet beter

Nationaal Recycling Congres 2020: recycling kan en moet beter
Het gaat goed met de recycling. Om de overgang naar de Circulaire Economie te realiseren kan en moet het echter nog veel beter. De randvoorwaarden hiervoor moeten nog worden gecreëerd. Dat was de gezamenlijke boodschap van het Nationaal Recycling Congres dat op 25 november jl. werd gehouden.

Ruim 330 deelnemers volgden de Livestream van het Nationaal Recycling Congres, georganiseerd ter gelegenheid van 100 jaar georganiseerde recycling in Nederland.
Onder leiding van wetenschapsjournalist en dagvoorzitter Anna Gimbrère trapten de voorzitters van de 4 organiserende recyclingorganisaties FNOI (oudpapier), MRF (metalen), NRK Recycling(kunststof) en VHT(textielherwinning) het Congres af. 

Hun gezamenlijke boodschap was helder:

  • Het gaat goed met recycling, maar het kan en moet veel beter
  • Recycling wordt eerder lastiger dan makkelijker, omdat producten en materialen steeds complexer worden. Er is nog geen enkele stimulans voor circulair ontwerpen – design for & with recycling. Daar zit de sleutel voor transitie naar een circulaire economie;
  • Het is tijd om onderscheid te maken in afvalstoffen- en (secundaire) grondstoffenregelgeving. Neem belemmeringen voor recycling weg door o.a. End-of-Waste criteria te introduceren. Geen im- of exportverbod in voor hoogwaardige secundaire grondstoffen;
  • Kwaliteit recyclingstromen moet centraal staan in het afvalbeleid in plaats van de huidige focus op vermindering restafval.


Die boodschap werd adequaat opgepikt door staatssecretaris Stientje van Veldhoven in haar presentatie en aansluitende vraaggesprek met Anna Gimbrère.
Volgens de bewindsvrouw is de bestaande wetgeving nog niet klaar voor een circulaire economie. 
Er zijn nieuwe afspraken nodig. Van Veldhoven was duidelijk: afval is grondstof en hoe beter de kwaliteit van het afval, hoe groter de kans op hergebruik ervan. De inzet van circulair materiaal moet worden beloond. Gedacht kan worden aan soepeler einde-afvalcriteria, CO2-schaduwprijzen, prijsdifferentiaties, statiegeld en verplichte hoeveelheden gerecycled materiaal in nieuw te maken producten. Op dit moment licht de staatssecretaris bestaande regelgeving door. Doel is vaststellen van knelpunten en het aanpakken daarvan.

Recycling Hero Award
Na haar optreden reikte de staatssecretaris nog de Recycling Hero Award uit aan zwerfafvalpakker Rien Voets, door het publiek gekozen uit 5 door leden van de Vereniging Afvalbedrijven genomineerde kandidaten.

Koplopers in Recycling
Met 3 introductiefilmpjes en korte vraaggesprekken met betrokkenen werden de deelnemers aan het NRC alvast warm gemaakt voor de aparte sessies met de ‘Koplopers in Recycling’. Deze interactieve sessies worden gehouden op 2, 9 en 16 december gehouden met een moderator en de mogelijkheid tot het live stellen van vragen aan de koplopers. De sessies starten die dagen telkens om 14.00 uur.

Duurzaam na corona 
Journalist en columnist Mathijs Bouman wist tot het laatst de kijkers te boeien met een aantal prikkelende stellingen over economie, schaarste en belasting op virgin grondstoffen om een gelijk speelveld met secundaire grondstoffen te realiseren. We moeten veel circulairder worden maar niet streven naar 100% circulariteit. Die laatste 5% circulariteit is economisch niet verantwoord, aldus econoom Bouman.

Industrie poll
Willem-Jan Schampers van Recycling Magazine Benelux presenteerde de resultaten van online enquête over mogelijke oplossingen om belemmeringen voor recycling & circulariteit te tackelen.
De resultaten van die enquête vindt u hier

Terugkijken?
Voor degenen die de livestream van het Nationaal Recycling Congres hebben gemist of deze nogmaals willen bekijken, is de uitzending alsnog hier te vinden

Filmpjes Koplopers in Recycling vindt u hier.

Organisatie, Sponsoren en mediapartners:

Gepubliceerd op:   2 december 2020 2812 x bekeken