Oproep FHG: ‘zet concreet stappen om hoogwaardige recyclingstromen te erkennen als secundaire grondstof’

FHG roept in haar zienswijze op de voorgestelde 2e wijziging in LAP3 het roer om te gooien en hoogwaardige recyclingstromen te erkennen als secundaire grondstof en te ontdoen van de administratieve rompslomp en restricties. Ook vraagt zij om sturing bij de vertaling van de voorgestane risicobenadering in het ZZS-beleid naar de praktijk.

Overkoepelend recyclingplatform, Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG), roept in haar reactie op de voorgestelde 2e wijziging in LAP3 de staatssecretaris om te kiezen voor circulariteit, en eenduidig bronscheiding de norm te laten zijn bij materiaalstromen, waar dat nodig is voor de inzet als hoogwaardige secundaire grondstof.

Het is tijd om te kiezen voor circulariteit en kwaliteit van recyclingstromen in plaats van het achterhaalde concept van domweg sturen op de hoeveelheid restafval.
Erkenning van hoogwaardige recyclingstromen als secundaire grondstof betekent ook inzetten op ‘Einde-afval-criteria’, en de einde-afval-criteria te ontdoen van de huidige administratieve rompslomp en restricties als gevolg van toepasselijke afvalstoffenregelgeving. Hierdoor zijn einde-afval-materialen nog altijd onnodig duur t.o.v. primaire grondstoffen, en moeilijker af te zetten.

Voorts vraagt de FHG aandacht voor de problematiek van de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS.
In haar reactie op ontwerp LAP3 in 2016 had de FHG reeds nadrukkelijk gewaarschuwd dat de expliciete verwijzing in sectorplannen naar mogelijke ZZS, zonder flankerend beleid om de door de staatssecretaris voorgestane risicobenadering te vertalen naar de praktijk, zou ontaarden in een onwerkbare situatie voor regionale overheden en recyclingbedrijven.
Dit scenario heeft zich exact zo ontwikkeld als waarvoor de FHG 4 jaar geleden al waarschuwde.
Voor sectoren die te maken hebben met (potentiële) ZZS – ook al zijn deze ZZS in de regel in de productmatrix gefixeerd – dreigt recycling van tal van hoogwaardig te recyclen materiaalstromen onmogelijk te worden.
LAP3 biedt geen enkele ondersteuning om de voorgestane risicobenadering voor ZZS vorm te geven. Ook wordt geen nader onderzoek verricht naar de feitelijke risico’s van hergebruik van deze stromen. De transitie naar de Circulaire Economie dreigt hierdoor te worden geblokkeerd nog voordat de omschakeling is begonnen.

De FHG vraagt dat een fractie van de creativiteit en proactiviteit, die het ministerie ten toon spreidt om de inzameling en ‘recycling’ van een sterk verontreinigde en risicovolle stroom als ‘luiers en incontinentiemateriaal’ mogelijk te maken, nu wordt ingezet om de recycling van hoogwaardige materiaalstromen met mogelijk (potentiële) ZZS te kunnen voortzetten, en LAP3 conform aan te passen.

De volledige reactie vanuit de FHG op de inspraaknotitie behorende bij de 2e wijziging van LAP3 vindt u hier.

Gepubliceerd op:   2 juni 2020 3648 x bekeken