StiMo lid FHG

De vijf materiaalorganisaties in de Stichting Materiaalorganisaties StiMo, NRK Verpakkingen, Papier Recycling Nederland (PRN), Stichting Duurzaam Verpakkingsglas (SDV), Stichting Kringloop Blik (SKB), en Stichting Kringloop Hout(SKLH) zijn eind 2015 als collectief toegetreden tot de FHG.

De Stichting Materiaalorganisaties(StiMo) is in 2014 opgericht om de jarenlange samenwerking van de materiaalorganisaties binnen het verpakkingendossier een steviger fundament te verschaffen. Met de collectieve aansluiting bij de Federatie Herwinning Grondstoffen is de StiMo ook direct (gespreks)partner geworden om samen met overheden en overkoepelende afvalorganisaties verder vorm te geven aan onder meer de uitvoeringsprogramma’s Meer en Beter Recyclen en VANG. 

Ook is zij via de FHG direct betrokken bij de totstandkoming van onder meer het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan3. De FHG stuurt hierbij aan op een verbreding tot een integraal Materialenplan.

De materiaalorganisaties SDV, PRN en SKB waren al lid van de Federatie Herwinning Grondstoffen. Met de toetreding van de overige organisaties binnen het collectief vertegenwoordigt de FHG vrijwel de gehele recyclingketen.

Secretaris StiMo is drs. R.P. de Gruijter 

Reitseplein 8, 5037 AA Tilburg | Postbus 90154, 5000 LG Tilburg | Telefoon 013 594 4193 | E-mail StiMo@wispa.nl

Gepubliceerd op:   6 januari 2016 1801 x bekeken