Taken Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) overgedragen

Overkoepelend recyclingplatform Federatie Herwinning Grondstoffen(FHG) heeft haar taken en zetels overgedragen aan de Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) en het Nationaal Recycling Forum (NRF). De Federatie zelf is door het FHG-bestuur ‘in slaap gebracht’.

De Federatie Herwinning Grondstoffen(FHG) was het overkoepelende platform voor de Nederlandse materiaal- en recyclingketen, en behartigde de belangen van deze sectoren op gezamenlijke thema’s. Als rechtsopvolger van de ‘Algemeene Vereeniging voor den Lompen- en Metaalhandel’ werd de FHG in 1955 gelanceerd. In het afgelopen decennium was de FHG partner in het Convenant Meer en Beter Recyclen, Founding Father van Grondstoffenpoort, en had als partij in Begeleidingscommissie LAP3  directe inbreng bij beleidsmakers.


Afgelopen jaren heeft de FHG zich sterk gemaakt voor een ketengerichte aanpak teneinde de transitie naar de Circulaire Economie mogelijk te maken, en zo hoogwaardig mogelijk hergebruik en recycling te kunnen realiseren. Beleid en regelgeving kunnen daarom niet worden beperkt tot de allerlaatste schakel in de keten. Van afvalbeleid en afvalsturing moet worden omgeschakeld naar ketenbeleid en ketensturing. Circulariteit begint immers bij kwaliteit.


Naar de overtuiging van de FHG moet deze beleidsomslag worden gerealiseerd via het nieuwe Circulaire Materialenplan (CMP1). CMP1 kan niet voortborduren op een achterhaald sturen aan de achterkant van de keten met een afvalstoffenbegrip uit 1975.


Met een herhaling van deze oproep aan beleidsmakers heeft de FHG haar actieve bestaan beëindigd. Haar erfenis komt in handen van de organisaties Stichting Materiaalorganisaties (StiMo) en het Nationaal Recycling Forum (NRF)StiMo en NRF

De taken en zetels van de FHG zijn overgedragen aan: 

Stichting Materiaalorganisaties (StiMo)

Conctactpersoon: Luc Lejeune
Mail: info@materiaalorganisaties.nl
Website: www.stichtingmateriaalorganisaties.nl

 

Nationaal Recycling Forum (NRF)

Conctactpersoon: Lennert Vermaat
Mail: mail@nationaalrecyclingforum.nl
Website: www.nationaalrecyclingforum.nl

 

Gepubliceerd op:  10 juli 2023 3507 x bekeken