Organisatie

De Federatie Herwinning Grondstoffen is een bundeling van 10 brancheverenigingen, welke actief zijn in de recycling. De meeste van deze brancheverenigingen tellen op hun beurt een aantal in het algemeen (grotere) bedrijven, die zich bezig houden met recuperatie: inzamelen, demontage, sorteren, bewerken, reinigen en recycling. In het algemeen reststoffen voor product- of materiaalhergebruik geschikt maken. 

De F.H.G.-bedrijven hebben een groot deel van de recuperatiemarkt, welke “piramidaal” is opgebouwd, in Nederland in handen.
De bedrijven binnen de F.H.G. hebben een commercieel doel; dat daarbij het milieu een goede dienst wordt bewezen is een zeer goede zaak, maar het dient eerlijk gezegd: dit was niet het (hoofd)doel. De meeste branches dateren nog uit een tijd dat er in het geheel nog geen sprake was van specifieke zorg voor het milieu.

Doelstellingen FHG:

  • uitvoering milieu- en recyclingbeleid op basis van de Ladder van Lansink;
  • stimuleren van hergebruik van 'afvalstoffen' als product en/of materiaal;
  • stimuleren recycling boven laagwaardigere toepassingen als verbranden en storten;
  • erkenning recyclingmaterialen als belangrijke secundaire grondstoffen in plaats van afvalstoffen.

 

Gepubliceerd op:  25 oktober 2013 11406 x bekeken
Leden van de Federatie Herwinning Grondstoffen