Leden

De Federatie Herwinning Grondstoffen is een platform van een 10-tal organisaties binnen de recyclingketen. Centraal in de boodschap van de FHG staat sinds jaar en dag het stimuleren van hergebruik van ‘afvalstoffen’ als product en/of materiaal. Afval als grondstof, de basis voor de circulaire economie. Daarbij vormt de Ladder van Lansink de basis. 

Belangenbehartiging vanuit de FHG vindt plaats op de materiaal overstijgende aspecten. Hier ligt voor de recyclingketen een grote uitdaging om haar stem te laten horen op de gemeenschappelijke thema’s met een richting gevende boodschap.

 

1

SKLH

Contact: R.P. de Gruijter
Reitseplein 8
5037 AA Tilburg
Nederland
013 594 4193
StiMo@wispa.nl
1
Leden van de Federatie Herwinning Grondstoffen